ADAMART

Krakowska Składnica Muzyczna ADAMART korzysta z dotacji przyznanej przez    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego FUNDUSZ WSPARCIA KULTURY http://www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury

Krakowska Składnica Muzyczna ADAMART uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”, którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma otrzymała grant w wysokości: 9000 PLN

Podobnie jak w utworze muzycznym, w działaniach firmy ADAMART KRAKOWSKA SKŁADNICA MUZYCZNA  splatają się rozmaite elementy dzieła muzycznego: rytm, harmonia, tempo, forma…  Już od 2005 roku wszystko przygotowywane i wykonywane jest przez indywidualnie dostosowany do klienta, odbiorców czy słuchaczy, optymalny pomysł, skład wykonawczy, styl i jego właściwą oprawę. Starannie dobieramy także miejsca realizacji projektów z troską o wygodę oraz środki techniczne niezbędne do ich wykonania.

Muzyka staje się dla ludzi sposobem poznawania świata, sposobem bycia sobą, utrwalania skojarzeń z nią związanych, często uprzyjemniania sobie życia. Muzyka nie zna granic i łagodzi obyczaje…

Tak jak przez całe wieki i dziś towarzyszy człowiekowi w jego życiu, a nade wszystko, jest istotnym elementem ludzkiej cywilizacji i kultury.

Za pomocą muzyki ludzie myślą, wyrażają siebie i zgłębiają własną tożsamość…

ADAMART – własna tożsamość